Bảng Giá Vé Cáp Treo Bà Nà Hills 2022

NGƯỜI NGOẠI TỈNH

Loại VéGiá Vé
Người Lớn750.000
Trẻ em (1-1,4m)600.000
Trẻ dưới 1mMiễn phí

NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG

Loại VéGiá Vé
Người Lớn450.000
Trẻ em 1-1,4m350.000
Trẻ dưới 1mMiễn phí

Liên hệ đặt vé: 0905187802