Thuê xe Đà Nẵng đi cảng Sa kỳ

BẢNG BÁO GIÁ XE

ĐÀ NẴNG – CẢNG SA KỲ

Lộ Trình Giá xe 7 chỗ Giá xe 16 chỗ Giá xe 29 chỗ Giá xe 35 chỗ Giá xe 45 chỗ
Đà Nẵng – Cảng Sa Kỳ (1 chiều) 1.300.000 1.400.000 2.000.000 2.900.000 3.500.000
Đà Nẵng – Sa kỳ – Đà Nẵng (2 chiều) 2.300.000 2.600.000 3.700.000 5.400.000 6.500.000

                                            Liên hệ: Anh Phụng | 0905 187 802